مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و جابجایی خط و توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۴۸-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۱۷۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و جابجایی خط و پست و روشنایی شهرستان سقز و روستاهای تابعه به صورت کلید در دست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ بانک ملی مرکزی سنندج / سپرده شركت در مناقصه ۵۵۹ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۶-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۷-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۷-۰۳ پاکات الف و ب و ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ پاکات ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن