مناقصه خدمات بازرسی جوش پرتونگاری صنعتی نظارت بر خوردگی فلزات بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۰۱۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۱۷۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات بازرسی جوش پرتونگاری صنعتی نظارت بر خوردگی فلزات ضخامت سنجی و خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگی اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات : به صورت حجمی شامل خدمات بازرسی جوش (۱واحد کاری) خدمات نظارت خوردگی فلزات (۵واحد کاری) خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگی فلزات (۱واحد کاری) انجام کلیه خدمات تخصصی به صورت سالانه شامل آلتراسونیک بدنه ۴۵۰۰۰۰ دسی مترمربع و آلتراسونیک جوش ۲۰۰۰ اینچ طول پرتو نگاری جوش و تفسیر فیلم پرتو نگاری مربوطه ۵۰۰۰۰ اینچ طول و خدمات تنش زدائی جوش ۲۰۰۰ اینچ طول با برآورد ۱۰,۳۰۶,۹۴۱,۵۱۱
شرایط : تعیین صلاحیت معتبر از سازمان های انرژی اتمی ایران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۱۵.۳۴۷.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
آدرس خرید اسناد : اهواز امیدیه محوطه صنعتی ساختمان ۳۰۰ اتاق ۳۰۳ امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۶۲۰۰۳۸-۰۶۱۵۲۶۲۷۷۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : اعلام آمادگی : حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم --- یک مرحله ای - مجدد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن