مناقصه اجرای خط تغذیه و ایستگاه T.B.S سنجه باشی از گاز استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مرکزی

شماره آگهی ۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۶۹۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای خط تغذیه و ایستگاه T.B.S سنجه باشی از توابع محلات را با روش C به شرح اجرای ۲۲۰۰ متر خط تغذیه ۶ و ۸ اینج و احداث ابنیه و نصب و راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار T.B.S ۱۰۰۰۰ با برآورد ۳,۵۳۴,۳۹۲,۰۰۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت در رسته تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۶.۷۲۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۲۴۱۲۰۸۱-۴-۳۲۷۷۶۶۶۰ تلفن ۰۸۶۳۲۷۷۶۶۶۰ فکس
- ایمیل http://www.nigc-mpgc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن