مناقصه انجام امور خدمات شهر (تنظیف - رفت و روب شهرداری فریمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری فریمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۸۰۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات شهر (تنظیف - رفت و روب - جمع آوری و حمل و دفن زباله و نخاله شهری - برف روبی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۷۲۳۱۲۸۰۰۸ بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۶۴۲۳۳۶۴-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله دوم - نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن