مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۸۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی دانشگاه به صورت حجمی
شرایط : حداقل رتبه ۵ از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان گلستان در سال ۹۶
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۵۰۰۶۲۳۸۰ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده شده بانکی و یا واریز نقدی وجه ضمانت نامه به شماره حساب ۲۱۷۸۶۴۴۶۰۱۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مرکزی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.gau.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن