مناقصه خرید کنتور دیجیتال تک فاز چند تعرفه - خرید توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۳۵/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۱۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کنتور دیجیتال تک فاز چند تعرفه - خرید کنتور دیجیتال سه فاز اتصال مستقیم
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام (ره) / سپرده شركت در مناقصه ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا کسر از خالص مطالبات نزد امور مالی و یا واریز وجه نقد به شرح اسناد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ الی ۱۳۹۶//
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸-۳۳۳۴۳۶۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن