سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مرکزی

شماره آگهی ۱۴/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف با برآورد ۲۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی در وجه سپهر ۰۱۰۱۸۵۲۹۱۸۰۰۳ بانک صادرات شعبه میدان شهدا / سپرده شركت در مناقصه ۸۵۵.۲۲۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب جاری ۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ بنام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بانک مسکن شعبه مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم بمدت ده روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ راس ساعت ۱۱.۳۰
آدرس خرید اسناد : شرکت توزیع برق استان مرکزی بنشانی اراک خیابان امام م وسی صدر - امور پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : اراک میدان دارابی - خیابان امام موسی صدر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی واحد دبیرخانه
۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸-۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن