مناقصه ارزیابی کیفی نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۲۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۱۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه بند «ه» روستایی شهرستان برازجان با برآورد ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام (ره) / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر و یا کسر از خالص مطالب نزد امور مالی و یا واریز وجه نقد به شرح اسناد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن