سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کمیته امداد امام خمینی استان همدان

شماره آگهی ۱۳-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۱۲۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خود کفائی با برآورد ۵,۱۳۲,۰۰۹,۸۶۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن