مناقصه نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۲۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۱۵۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح ارزیابی کیفی نصب و برکناری تاسیسات پروژه بند ۵ روستایی شهرستان برازجان با برآورد ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ نزد بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن