مناقصه انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز آب منطقه ای البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای البرز

شماره آگهی ۰۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۱۹۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : مهرشهر ـ بلوار امام خمینی ـ روبروی مصلی خ بوستان ـ شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶۳۳۳۳۲۳۰۰-۳۱۰-۳۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن