مناقصه تامین تابلوهای برق اضطراری منازل سازمانی پالایشگاه گاز ایلام پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۳/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۸۸۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تابلوهای برق اضطراری منازل سازمانی پالایشگاه گاز ایلام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ پاکت ج ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن