سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان جنوبی

کد آریاتندر : ۹۶۰۶۱۵۵۱۴۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۶ - نوبت دوم
شرایط : داشتن گواهی صلاحيت از اداره تعاون، کار رفاه و تامين اجتماعی محل فعاليت در رشته و پايه با سقف مالی مورد نياز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۴۵.۰۰۰ ریال فيش واريزی (شامل ۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزينه اسناد و ۴۵.۰۰۰ ریال بابت ارزش افزوده) كه بايد به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۰۸۲۱۹۷۰۰۵ بانك ملی شعبه مرکزی بيرج / سپرده شركت در مناقصه ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال يک فقره ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبي
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۶-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد :  
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۴۴۵۵۹۰-۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۸-۱۵ ---- نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن