سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۲۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۱۵۴۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اصلاح شبکه انشعابات شهر اراک به صورت پراکنده اراک با برآورد ۲,۴۹۵,۲۹۰,۶۴۱
شرایط : رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۴.۷۶۴.۵۳۲ ریال ضمانتنامه بانکی - فیش واریزی به حساب ۲۱۷۵۱۶۵۳۰۱۰۰۲ حساب بانک ملی شعبه اراک بنام خزانه تمرکز وجوه سپرده - اوراق مشارکت - بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید - وثیقه ملکی معادل ۸۵ درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره امور قراردادها - شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بنشانی اراک - کوی رضوی - میدان شهید نجفی (مادر)
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن