سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان جنوبی

کد آریاتندر : ۹۶۰۶۱۵۵۱۴۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۶ - نوبت دوم
مبالغ : مبلغ خرید اسناد فيش واريزی به مبلغ ۵۴۵.۰۰۰ (پانصد و چهل و پنج هزار) ريال (شامل ۵۰۰.۰۰۰ هزار ريال بابت هزينه اسناد و ۴۵.۰۰۰ ريال بابت ارزش افزوده) كه بايد به حساب / سپرده شركت در مناقصه یک فقره ضمانتنامه بانکی به ميزان ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ (يکصد و نود و دو ميليون و پانصد هزار) ريال دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبي
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۶-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۶-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۶-۲۹
آدرس خرید اسناد :  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بيرجند – خيابان پاسدران – پاسداران
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۴۴۵۵۹۰-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۸-۱۵ ---- آگهی فراخوان مناقصه عمومي-نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن