سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان

شماره آگهی ۲۳۵۸/۳۵۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۰۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق قدیم مرکز انتقال نفت شهید چمران با برآورد ۷,۶۱۱,۰۵۹,۲۴۹
شرایط : گواهینامه صلاحیت در رشته برق یا حداقل رتبه ۵ برق
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۸۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۸۱ میلیون ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های و یا به حساب شماره ۷۸۴۶۵۲۲۲۱۶ بانک تجارت شعبه خرمکوشک
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۱۵:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز خرمکوشک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز خرمکوشک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان امور حقوقی و قراردادها
۰۶۱۳۲۲۴۰۵۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن