مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدایی خیری برکت شهید مصطفی نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۳۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت شهید مصطفی خمینی جاورده با برآورد ۱۰.۵۵۵.۸۵۷.۵۶۳ ریال و تضمین ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت (شهید نویدی) کلاب چاروسا با برآورد ۱۱.۰۱۱.۲۸۵.۱۶۳ ریال و تضمین ۵۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶کلاسه ابتدایی خیری بکت فردوسی چاروسا با برآورد ۱۵.۹۹۲.۱۲۳.۱۱۳ ریال و تضمین ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت باغ کلک دیشموک با برآورد ۱۰.۰۲۵.۱۲۶.۰۸۱ ریال و تضمین ۵۰۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت صدر درغک دیشموک با برآورد ۶.۶۹۹.۲۲۶.۱۱۹ ریال و تضمین ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت اسفندان دیشموک با برآورد ۶.۶۹۹.۲۲۶.۱۱۹ ریال و تضمین ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث هنرستان ۱۰ کلاسه (متوسطه دوم) خیری برکت آیت اله حکیم باشت با برآورد ۴۰.۲۴۵.۸۴۲.۲۳۲ ریال و تضمین ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث هنرستان ۸ کلاسه (متوسطه دوم) خیری برکت دکتر حسابی باشت با برآورد ۱۶.۸۱۸.۷۸۷.۲۶۶ ریال و تضمین ۸۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت ابن سینا گراب لوداب با برآورد ۱۶.۰۹۴.۳۶۶.۲۲۰ ریال و تضمین ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی دخترانه خیری برکت کوثر باشت بابرآورد ۱۴.۹۸۰.۸۲۷.۳۱۱ ریال و تضمین ۷۴۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- احداثمدرسه ۳ کلاسه ابتدایی خیری برکت بی خش چین لوداب با برآورد ۳.۱۲۸.۱۳۵.۰۱۸ ریال و تضمین ۱۵۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث مدرسه ۳ کلاسهابتدایی خیریبرکت صفرآباد چین لوداب با برآورد ۳.۱۲۸.۱۳۵.۰۱۸ ریال و تضمین ۱۵۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیری برکت آبمورد لوداب با برآورد ۶.۵۱۳.۸۵۱.۴۹۹ ریال و تضمین ۳۲۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۳ کلاسه ابتدایی خیری برکت شهید نوراله آباد لوداب با برآورد ۳.۷۰۱.۵۹۶.۸۵۹ ریال و تضمین ۱۸۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۲ کلاسها بتداییی خیری برکت میان بخش لوداب با برآورد ۳.۳۹۰.۳۸۴.۴۴۴ ریال و تضمین ۱۶۹.۵۲۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۲ کلاسه ابتدایی خیری برکت آب بهار لوداب با برآورد ۲.۹۷۷.۹۷۸.۶۱۴ ریال و تضمین ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۱ کلاسشه ابتدایی خیری برکت تک سیاه لوداب با برآورد ۲.۲۱۹.۷۶۷.۶۳۵ ریال و تضمین ۱۳۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ۱ کلاسه ابتدایی خیری برکت شهدالی لوداب با برآورد ۲.۶۳۰.۹۷۴.۵۶۸ ریال و تضمین ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته حقوقی ابنیه پایه ۵ --- حقوقی ابنیه پایه یک -- حقوقی ابنیه پایه ۴ --- حقیقی ابنیه پایه ۱ و ۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : یاسوج میدان معلم اداره کل نوسازی مدارس استان کهگیلویه و بویر احمد
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۴۳۳۲۳۵۴۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.dares.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن