مناقصه اجرای پروژه های احداث و بهسازی و شن ریزی راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۳۵۹۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های احداث و بهسازی و شن ریزی و آسفالت راه های روستایی: بهسازی راه روستایی قوشچی سیدلر با برآورد ۲۴.۲۴۱.۷۳۴.۵۵۷ ریال ------ بهسازی راه روستایی آق رق جانی بیگلو با برآورد ۷.۲۲۰.۳۷۰.۶۴۴ ریال --- بهسازی راه روستایی یالی علیا و سفلی با برآورد ۱۱.۲۲۲.۸۷۱.۸۹۴ ریال --- بهسازی راه روستایی لنبران - همای سفلی و علیا با برآورد ۵.۸۹۰.۵۰۴.۵۱۷ ریال --- آسفالت راه روستایی آغبلاغ شهرستان بستان ا باد با برآورد ۲.۵۷۵.۱۴۸.۵۳۷ ریال --- آسفالت راه روستایی کله گرد روستای هشترود با برآورد ۱.۷۴۵.۴۵۱.۶۷۲ ریال ---- آسفالت راه روستایی گویجه قلعه شهرستان چاراویماق با برآورد ۹.۵۷۴.۰۴۲.۴۰۲ ریال --- آسفالت راه روستایی گلوجه - حسن بیگ شهرستان هشترود با برآورد ۴.۷۹۵.۱۵۱.۱۲۸ ریال -- بهسازی و شن ریزی راه روستایی ویران قبه - گلی شهرستان چاراویماق با برآورد ۲.۶۱۷.۸۱۴.۹۱۶ ریال --- احداث راه روستایی خلیفه کندی - کماجری شهرستان چاراویماق با برآورد ۵.۷۳۰.۴۲۸.۰۲۹ ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند شهرستان ملکان با برآورد ۱.۳۴۷.۷۰۷.۹۹۶ ریال --- اجرای بیس و آسفالت اسبس شهرستان تبریز با برآورد ۲.۶۶۱.۲۱۸.۵۷۷ ریال --- احداث راه روستایی آغچه قشلاق شهرستان میانه با برآورد ۲.۱۹۱.۶۱۹.۵۲۱ ریال --- آسفالت راه روستایی سیوان - مشاهیر - میوه رود شهرستان ورزقان با برآورد ۴.۷۴۷.۵۲۵.۶۶۴ ریال --- آسفالت راه روستایی ینگنجه - اوجان شهرستان بستان آباد با برآورد ۳.۱۸۰.۸۶۴.۶۳۲ ریال --- احداث راه روستایی آغچه کند - قزلجه اکراد شهرستان سراب با برآورد ۹.۳۱۲.۹۰۱.۴۴۷ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز میدان راه آهن دبیرخانهاداره کل راه و شهرسازیاستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۴۴۵۱۰۱۱-۱۹-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات آذربایجان غربی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن