مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر دستجرد شهرداری دستجرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دستجرد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۸۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر دستجرد با برآورد ۲,۵۲۰,۳۴۳,۵۲۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم بخش خلجستان شهردستجرد بلوار معلم شهرداری دستجرد
آدرس ارسال مدارک : حداقل رتبه ۵ راه
۰۲۵۳۵۲۲۳۶۲۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن