مناقصه 061/7/96 : بهسازی و آسفالت محور شرف آباد - راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۸۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۶۱/۷/۹۶ : بهسازی و آسفالت محور شرف آباد - شاهرخ آباد زنگی آباد (تکمیل باند دوم) + تکمیل سه راه شاهرخ آباد زنگی آباد - فرح آباد (شهرستان کرمان) با تضمین ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۷.۹۴۶.۵۸۶.۷۶۷ ریال ---- ۰۶۲/۷/۹۶ : انجام خدمات کارگزاری اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت سه روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت ده روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : راه و شهرسازی استان کرمان دبیرخانه مدیریت حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن