سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قم

شماره آگهی ۱۳-۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۸۴۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه خرید کنتورهای دیافراگمی G۴ از نوع ارتقا یافته به تعداد ۲۰۰۰۰۰ عدد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۶.۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : قم بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۳۶۶۲۰۰۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SPAC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول دو مرحله ای
منابع : 19 دی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن