سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهزیستی استان همدان

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۰۱۰۳۰۰۰۰۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی ویلچر
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه اداره کل بهزیستی استان همدان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : همدان میدان جهاد اداره کل بهزیستی استان
۰۸۱۳۸۲۸۱۱۱۱-۳۸۲۶۷۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن