سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری هشتگرد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۲۴۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مصالح و تجهیزات جهت مصلی بزرگ شهر هشتگرد با برآورد ۹,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد شهرداری واریز / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۰۳۸۲۲۰۱۰۰۲۴۹۰۲۱۳۷۶۰۱ پست بانک
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها و پیمانهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۲۶۴۴۲۲۲۰۲۲-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله چهارم نوبت هفتم تجدید
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن