سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید باقری

شماره آگهی ۴۳-۰۲-۰۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه احداث دیوار حائل بتنی به طول ۱۰ الی ۱۵ کیلومتر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم (آگهی نوبت دوم ۱۳۹۶/۰۷/۰۴)
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ و پاکات ج ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
آدرس خرید اسناد : تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ـ روبه روی سه راه داروپخش ـ صنایع شهید باقری معاونت بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۴۹۸۶۳۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن