سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

شماره آگهی ۱۲/۹۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۸۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده قدیم کردکوی ـ نوکنده با برآورد ۵۳۸,۸۶۶,۱۳۲
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶۷.۹۴۳.۳۰۷ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : گرگان میدان بسیج ـ سایت اداری مقابل ضلع شرقی استانداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن