سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۶۹/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی کرج (حصارک) و ایستگاه تحقیقاتی کردان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی ---
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ مرحله دوم ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : استان البرز کرج حصارزک سه راه پست خانه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اتاق جلسات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه
آدرس ارسال مدارک : کرج حصارک بلوار شهید بهشتی
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸ تلفن ۰۷۱۳۶۳۵۳۹۷۵-۶۲۴۰۲۰۱ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن