سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دفتر طراحی شهید شیخی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۳۵۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دو دستگاه موتور بنز om۹۲۴la
شرایط : کپی برابر اصل اساسنامه شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت - گواهینامه مرکز سمتا - سابقه فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه - ضمانت نامه بانکی به میزان ۵ % مبلغ پیشنهادی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% مبلغ پیشنهادی ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ به مدت ده روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۶۶۲۸۱۵۶۵-۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن