سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

شماره آگهی ۰۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه احداث سوله های انبار و توقفگاه نقلیه با برآورد ۲۷,۵۱۵,۴۶۵,۲۱۰
شرایط : رتبه ۴ رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - معرفی نامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۵۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۳۰۲۱۶ بانک مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژِ اتمی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۷۵.۷۷۳.۲۶۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تا ساعت ۹/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بوشهر، نیروگاه اتمی، شرکت بهره برداری، گروه قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بوشهر، نیروگاه اتمی، شرکت بهره برداری، گروه قراردادها
۰۷۷۳۱۱۱۲۵۵۱-۲ تلفن ۰۷۷۳۱۱۱۲۵۵۴ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن