سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق ری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی طبخ و توزیع غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان در حدود ۳۳۰ پرس غذای کارکنان روزکار و شیفت خود را به مدت یکسال شمسی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۰۲۰۱۷۳۵۳۰۰۸ بانک ملی شعبه باقر شهر کد ۸۱۷ / سپرده شركت در مناقصه ۶۱۵ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم قم باقرشهر ـ انتهاب بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری نیروگاه گازی ری
آدرس ارسال مدارک : جاده قدیم قم باقرشهر ـ انتهاب بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری نیروگاه گازی ری
۰۲۱۵۵۲۲۱۴۶۰-۶۱ داخلی ۷۵۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن