سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت فلات قاره ایران

شماره آگهی ۰۶۲/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پروژه اخذ خدمات جنبی مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه ها جهت انجام فعالیتهای برخی از واحدهای ستادی و عملیاتی
شرایط : گواهینامه تشخیص صلاحیت با حداقل پایه ۳ در رشته و گاز - نسخه تایید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامع حسابداران رسمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان ولی عصر نرسیده به تقاطع مدرس خیابان تورج خیابان خاکزاد شماره ۱۲ شرکت نفت فلات قاره ایران طبقه ۵ امور قراردادها
۰۲۱۲۳۹۴۲۵۲۶ تلفن ۰۲۱۲۲۶۶۴۲۳۴ فکس
- ایمیل www.iooc.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن