سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۷۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه روکش آسفالت قطعه دوم محور چار طاقی به روستای هکان با برآورد ۱۱.۰۳۸.۷۹۲.۵۹۸ ریال و تضمین ۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال حداقل رتبه ۵ راه و ترابری --- روکش آسفالت محور روستای کندیجان - بهجان با برآورد ۱۱.۰۲۰.۱۸۷.۱۵۳ ریال و تضمین ۵۵۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال حداقل رتبه ۵ راه و ترابری-- روکش آسفالت محور کوشک محمد آباد - بالش با برآورد ۱۲.۳۶۳.۵۹۴.۹۴۵ ریال و تضمین ۶۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال حداقل رتبه ۵ راه و ترابری --- درزگیری محور شمال استان فارس (شیراز - اصفهان) با برآورد ۳.۸۰۰.۴۱۶.۸۳۸ ریال و تضمین ۱۹۰.۰۲۱.۰۰۰ ریال حداقل رتبه ۵ راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ساعت ۸ صبح به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار مدرس ا داره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس ا داره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸-۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن