سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۱۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۴۱۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب چاه های سربالش ، خط انتقال سرچشمه ساسان و نگهداری فضای سبز آن با برآورد ۳۵,۹۳۹,۵۹۵,۲۴۷
شرایط : گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص دراساسنامه یا ت غییر آن --- گواهی صلاحیت بهره برداری ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر حساب شماب شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ بانک مسکن / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بوشهر خیابان رئیسعلی دلواری دفتر قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل water.nww.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن