سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۵۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶۱۹۱۰۳۲۰: واگذاری عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی منطقه برق آزادی با براورد ۶.۰۴۵.۶۵۸.۴۰۰ ریال و تضمین ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تا ساعت ۹ صبح و بازگشایی اسناد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰---- ۹۶۱۹۱۰۳۲۱: واگذاری عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی منطقه برق آزادی با برآورد ۵.۷۶۲.۴۱۲.۵۰۰ ریال و تضمین ۳۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۶/۰۷/۲۹تا ساعت ۹ صبح و بازگشایی اسناد ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ الی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران، بلوار دهکده المپیک، میدان المپیک، خیابا ۲۷، منطقه برق آزادی،اداره دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل www.moamelat.tbtb.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن