سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جنوب شرق

شماره آگهی ۳/۱۳۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به غیرهمسطح (تقاطع بلوار جنت و راه آهن) با برآورد ۲۵,۷۲۳,۹۷۳,۵۸۷
شرایط : گواهینامه صلاحیت رتبه ۴ راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - گواهینامه صلاحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیباش ماره ۲۱۷۶۴۰۲۶۰۵۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۸۶.۱۹۸.۶۷۹ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به بانکی واریز وجه مزبور به حساب مندرج در اسناد ـ اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تا ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تا ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زاهدان بلوار شهید مطهری اداره کل راه آهن ـ جنوبشرق اداره تدارکات و پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : زاهدان بلوار شهید مطهری اداره کل راه آهن ـ جنوبشرق اداره تدارکات و پشتیبانی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن