سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جنوب شرق

شماره آگهی ۲/۱۳۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۰۵۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه تبدیل تقاطع همسطح زیباشهر به غیر همسطح تقاطع بلوار بهارستان و راه آهن با برآورد ۲۵,۷۹۱,۰۲۳,۹۲۴
شرایط : گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاری ـ حداقل دارای گواهینامه صلاحیت رتبه ۴ راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۶۴۰۲۶۰۵۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۸۹.۵۵۱.۱۹۶ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به ساب مندرج در اسنادمناقصه ـ اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تا ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تا ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زاهدان- بلوار شهيد مطهري- اداره کل راه آهن جنوبشرق-اداره تدارکات و پشتيبانی
آدرس ارسال مدارک : زاهدان- بلوار شهيد مطهري- اداره کل راه آهن جنوبشرق-اداره تدارکات و پشتيبانی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن