سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز

شماره آگهی ۹۶۰۰۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید شیرهای ایمنی درون چاهی ieto
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۱۳۸۴۳۶-۳۲۱۳۸۴۰۲ تلفن ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷ فکس
- ایمیل http://www.szogpc.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول دومرحله ای - مجدد
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن