سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۱۷-۱۶/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن با تضمین ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن با تضمین ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۱۲.۷۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دارای رتبه گرایش کشاورزی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی --- گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ویا واریزی به حساب ۱۰۰۳ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران-قم ساختمان اداری شماره یک سازمان اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : جاده قدیم تهران-قم ساختمان اداری شماره یک سازمان اداره حقوقی و قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل www.beheshtezahra.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن