سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۴۰ دستگاه سرور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت سپرده نقدی یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خ فردوسی ادارات مرکزی بانک ملی ایران اداره کل کارپردازی دایره دبیرخانه و امور اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن