سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

شماره آگهی ۰۰۳۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان بمدت یکسال با برآورد ۴۱,۸۴۸,۱۵۷,۴۴۱
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (پایه / رتبه و رشته) - گواهی تعیین صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی - همزمان ارائه گواهی صلاحیت / رتبه بندی خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفینامه و کارت ملی ضروریست - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده مربوط بهه سال قبل - ارائه یک نسخه از اساسنامه و شرکتنامه و اگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
آدرس خرید اسناد : مسجد سلیمان - شرکت بهره برداری نفت و گاز امور حقوقی و قراردادها اتاق ب ۲۰
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۳۲۳۳۷۶۱-۰۶۱۴۳۲۲۸۰۰۱ داخلی ۲۲۷۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SHANA.IR IETS.MPORG.IR www.mis.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - اعلام آمادگی کتبی حداکثر ۱۰ روز از نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن