سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنعت معدن و تجارت استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات حمل و نقل بازرسی درون شهری و برون شهری در کلیه ساختمان ها و ستادهای خود را به تعداد ۱۳۰ دستگاه خودرو
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۳۷.۸۴۴.۸۰۶ ریال به صورت فیش نقدی ضمانتنامه بانیک و یا پرداخت الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ـ ضلع شمال غربی میدان ولیعصر عج جنب بازارچه اهداء کوچه ارژنگ پلاک ۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱۸۳۲۱۰۰۰۰-۸۳۲۱۱۹۴۸-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن