مناقصه عملیات اجرایی شبکه انتقال آب خام ضلع شرقی فاز سازمان بهشت زهرا (س)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۱۵-۱۴-۱۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی شبکه انتقال آب خام ضلع شرقی فاز یک با تضمین ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با برآورد ۱۰.۷۰۱.۵۸۴.۸۷۸ ریال ---- عملیات اجرایی شبکه لوله گذاری فرعی فاز یک شرقی با تضمین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با برآورد ۵.۵۲۳.۳۲۱.۰۰۷ ریال ---- خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله و اتصالات چدنی شبکه آب خام با تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : برای ردیف یک ارائه تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های آبیاری تحت فشار و ابنیه - داشتن سازقه اجرایی در رشته و زمینه کار- گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون ----- برای ردیف ۲ : ارائه تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های آبیاری تحت فشار و ابنیه - داشتن سازقه اجرایی در رشته و زمینه کار- گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون----
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ویا واریزی به حساب ۱۰۰۳ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران-قم ساختمان اداری شماره یک سازمان اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : جاده قدیم تهران-قم ساختمان اداری شماره یک سازمان اداره حقوقی و قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل www.beheshtezahra.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن