سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه هواشناسی کشور

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۳۰۱۰۰۰۰۰۱۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۰۸۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری شبکه کامپیوتری LAN و WAN
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : تهران میدان آزادی خیابان معراج روبروی هلیکوپتر سازی سازمان هواشناسی کشور
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۶۶۰۷۰۰۷۵-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : آرمان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن