مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا برق منطقه ای غرب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای غرب

شماره آگهی ۲۸/۹۶۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۳۵۴۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری مرکز دیسپاچینگ و تجهیزات مربوط به ۲۷ ایستگاه انتقال WAOC
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی --- گواهینامه صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه تعمیر و نگهداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه ۲۲ بهمن میدان گلایول شرکت برق منطقه ای غرب طبقه دوم امور تدارکات و قراردادها اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۰۱-۵-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن