مناقصه اجرای تغذیه تقویتی شهرک صنعتی خمین از سایپا تا گاز استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مرکزی

شماره آگهی ۱۶-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۳۵۵۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای تغذیه تقویتی شهرک صنعتی خمین از سایپا تا روستای چشمه سفید : اجرای ۷۹۲۰ متر خط تغذیه ۱۰ اینچ با برآورد ۹,۶۰۴,۰۱۹,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸۰.۲۰۱.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اراک ـ خیابان امام خمینی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۲۴۱۲۰۸۱-۴-۰۸۶۳۲۷۷۶۶۶۰-۰۸۶۳۲۴۱۲۰۰۰ تلفن ۰۸۶۳۲۷۷۶۶۶۰-۰۸۶۳۲۷۷۵۵۳۱ فکس
info@nigc-mpge.ir ایمیل www.nigc-mpgc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن