مناقصه نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد بندرعباس (خرید خدمات به حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۳۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد بندرعباس (خرید خدمات به صورت حجمی) با برآورد ۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : داشتن شخصیت حقوقی- گواهی صلاحیت حداقل رتبه هفت در زمینه خدمات عمومی از وزارت کار و امور اجتماعی و داشتن ظرفیت خالی به اندازه مبلغ فوق -
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه انجام تعهدات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ الی ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تا ساعت ۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ تا ساعت ۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن