مناقصه اصلاحیه : خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۶۷/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۳۶۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول خود
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون معاملات موسسه تحقیاقت واکسن و سرم سازی رازی واقع در کرج حصارک بلوار شهید بهشتی سه راه پست خانه
۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۴۶-۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸ داخلی ۲۴۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : اصلاحیه تجدید اول دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن