مناقصه اصلاحیه: حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز شهرداری شهرداری مهاباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مهاباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۳۵۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه: حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز شهرداری مهاباد : حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز شهر، درختان و پارکهای عمومی شهر ، هرس ، سم پاشی و سایر موارد مربوطه به فضای سبز شهر مهاباد به مقدار ۱۳۲/۶۴۹ هکتار در سطح شهر مهاباد با برآورد ۲۹,۴۵۳,۶۸۲,۲۷۰
شرایط : گواهی صلاحیت انجام کار از مراجع ذیصلاح قانونی ـ گواهی صلاحیت پیمانکاری گواهی ثبت نام ارزش افزوده - رتبه مجاز و صلاحیت دار در رشته خدماتی و فضای سبز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۹۹۹۹/۶۰ بانک سپه حساب شهرداری مهاباد / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره ۵۵۵۵۵/۰۱ بانک سپه مرکزی یا نقدا واریز به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تا آخر ساعت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰
آدرس خرید اسناد : مهاباد شهرداری مهاباد امور قراردادها مستقر در واحد عمران ـ واقع در چهارراه شیخ بابا
آدرس ارسال مدارک : مهاباد شهرداری مهاباد امور قراردادها مستقر در واحد عمران ـ واقع در چهارراه شیخ بابا واحد حراست شهرداری
۰۴۴۴-۲۲۳۴۱۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.mahabadcity.ir وب سایت
توضیحات : مرحله اول - اصلاحیه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن