مناقصه واگذاری طرح های مدیریت جنگلهای شمال، حفاظت، اقدامات فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۳۷۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری طرح های مدیریت جنگلهای شمال، حفاظت، اقدامات فنی در ارتقاء کمی و کیفی جنگل شامل: لیره سر و لساکوتی منطقه تنکابن با برآورد ۷.۳۶۲.۵۵۰.۸۸۵ ریال و تضمین ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- چالکرود شرقی و تیروم رود تنکابن با برآورد ۲۵.۸۰۳.۴۲۵.۰۰۴ ریال و تضمین ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- رودبارک و کلاردشت با برآورد ۵.۴۹۸.۶۱۶.۸۸۷ ریال و تضمین ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- سرچشمه چالوس با برآورد ۱.۸۴۱.۷۷۵.۰۰۸ ریال و تضمین ۹۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت صادره از تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اداره کل منابع طبیعی استان مازندران- نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، نوشهر با کد پستی ۴۶۵۱۶-۶۴۹۵۹
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن