مناقصه واگذاری تولید تیر بتنی H شکل در کارگاه تیر توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

شماره آگهی ۳۳۳۱/۲۷۷۶۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۷۵۷۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تولید تیر بتنی H شکل در کارگاه تیر بتنی مراغه به صورت دستمزدی به تعداد ۵۰۰۰ اصله
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۱۸۰۵۹۶۳۰۰۴ بانک صادرات شعبه میدان شهرداری تبریز / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تا ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ تا ساعت ۱۵/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن