مناقصه انجام امور بیمه عمر و تکمیل درمان کارکنان شهرداری شهرداری بندر بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۷۱۷۷۷۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور بیمه عمر و تکمیل درمان کارکنان شهرداری بندر بوشهر و افراد تحت تکفل بمدت یکسال
شرایط : سابقه کاری مرتبط و گواهینامه صلاحیت در رشته مربوطه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده ۱۰۰۳۲۸۸۶۸۴ بانک شهر مرکزی ارائه گردد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر واقع در میدان شهرداری
آدرس ارسال مدارک : اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.Bushehrcity.ir وب سایت
منابع : نشریات استان بوشهر
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن